Пошук по сайту

Місце і роль політичного аналізу в дослідженні політики


Місце і роль політичного аналізу в дослідженні політики


Необхідність вирішення конкретних завдань у сфері політики, пошуку найбільш прийнятних для людей способів і технологій досягнення цілей передбачає і особливий підхід до розуміння і вивчення політичних явищ. Цей підхід націлений на вирішення практичних питань і має свою специфіку.

Застосовувані в прикладному знанні прийоми і методи дослідження політичних явищ формують особливу галузь політичної науки, яка спрямована на вивчення реального політичного процесу, поведінки різних суб'єктів, їх дій і взаємин. По суті справи всього кола прикладних політологічних дисциплін описують різноманітні сторони і грані політичної діяльності людей, що володіють різними навичками, вміннями, технологічною оснащеністю і прагнуть досягти різних практично значущих цілей.

Прикладні дослідження політики зачіпають не весь її простір, а лише ті її області, які мають найважливіше практичне значення для всього процесу функціонування державної влади. В даний час до числа подібних областей відносяться процеси врегулювання і вирішення конфліктів, прийняття рішень, ведення переговорів, організації виборчих та інформаційних кампаній та деякі інші. Навколо ряду таких областей історично сформувалися і субдисципліни, що висвітлюють проблеми прийняття рішень, формування та реалізації політичних проектів, дозволу та врегулювання політичних конфліктів, ведення переговорів і деякі інші. Серед них виділяється політичний аналіз, який описує способи і процедури дослідження конкретних політичних проблем.

Політичний аналіз є особливою прикладною дисципліною зі своїм предметним полем та іншими особливостями. Разом з тим він виступає і єдиною дослідницькою основою всіх прикладних субдисциплін. Таким чином, якщо в широкому сенсі це словосполучення може використовуватися для позначення всіх наукових досліджень політики, то у вузькому, спеціальному значенні політичний аналіз розглядається як прикладна дисципліна, яка формулює основні, що перешкоджають суб'єктивізму і сваволі вимоги вивчення конкретних проблем, пошуку їх найбільш прийнятних рішень і визначення необхідних для цього технологічних засобів і прийомів діяльності.

Розробкою політичного аналізу як прикладної галузі наукових знань займається особлива група фахівців: технологи, аналітики, експерти, консультанти, працівники партійних апаратів, помічники публічних політиків - всі ті, хто займається різноманітними видами обслуговування професійної діяльності публічних політиків, корпоративних політичних структур (наприклад, консультативних агентств), органів державного управління. Підсумком діяльності цієї групи осіб є різноманітні поради та рекомендації, прогнози, плани і програми діяльності державних і партійних органів, аналітичні довідки для вдосконалення діяльності органів управління та інші матеріали, спрямовані на оптимізацію вирішення конкретних політичних проблем.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
7  
Користувачів 510
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?