Пошук по сайту

Стратегії поведінки держав на інформаційному ринку


Стратегії поведінки держав на інформаційному ринку


Першорядним фактором, від якого залежить зміст інформаційних технологій, є стратегії і тактики поведінки на інформаційному ринку.

- Ініціація масової підтримки населенням поставлених державою цілей і мобілізація широких соціальних верств на їх реалізацію (стратегія "спонукання");

- Інформування суспільства про власну позицію, прийнятому з того чи іншого питання рішенні, але без активізації зусиль щодо його виконання (стратегія "підтримки комунікації з громадськістю");

- Поширення вказівок підлеглим низовим структурам і органам управління для реалізації рішень, що мають службовий характер ("рольова" стратегія);

- Контроль за реалізацією прийнятих і вже здійснюваних рішень (стратегія "контролю");

- Координація активності державних, політичних і громадських організацій та об'єднань при обговоренні тих чи інших соціальних проблем (стратегія "підтримки балансу сил");

- Створення позитивного іміджу політичного режиму і типу правління і, відповідно, критика опозиції (стратегія "конструювання іміджу");

- Відволікання громадської думки від обговорення невигідних режиму соціальних проблем ("відволікаюча стратегія").

У нестабільних же, критичних для режиму умовах, як правило, формуються принципово інші стратегічні наміри (наприклад, передбачають інформаційне забезпечення боротьби із зовнішнім ворогом і т.д.).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
1  
Всього коментарів 20
0  
Користувачів 534
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?