Пошук по сайту

Технологія паблік рілейшинз (ПР)


Технологія паблік рілейшинз (ПР)


Технології паблік рілейшнз (ПР) являють собою систему інформаційно-аналітичних дій, принципом яких є забезпечення реалізації політичних цілей на основі чесного і шанобливого ставлення до реципієнта. В цілому ці технології націлені на принципову відмову від обману і фальсифікації фактів і припускають наявність зворотних зв'язків реципієнта з комунікатором.

Завдяки такій принциповій спрямованості, технології ПР націлені на всебічне роз'яснення реципієнтам існуючих політичних проблем, на створення позитивного в їхніх очах образу (іміджу) комунікатора, на забезпечення сприятливої ??суспільної атмосфери для реалізації передбачених дій, а також на завоювання і збереження високого авторитету центру прийняття рішень.

У кінцевому рахунку це веде до формування у людей стійкої ціннісної орієнтації на політичні події, спонукає їх до свідомих дій. Таким чином, між комунікаторами і реципієнтами усуваються багато перешкод, в результаті чого рядові громадяни активно і послідовно долучаються до політичного процесу, залучаються до прийняття і здійснення рішень.

Принципи ПР:

 • відкритість інформації;
 • взаємна вигода комунікатора і реципієнта;
 • опора на громадську думку; шанобливе ставлення до громадськості.

Комунікатори по суті справи звертаються не просто до споживача інформації, а до особистості, яка має власні погляди на світ і політику.

ПР-технології розрізняються залежно від того, які завдання вони виконують. Ці завдання досить різноманітні: обслуговування зв'язків комунікатора з державними та громадськими організаціями (public affairs), створення сприятливого образу особистості (image making), побудова відносин із ЗМІ (media relations), управління кризовими ситуаціями (crisis management) і т.д.

Кожне з цих напрямків ПР являє собою певну систему управління інформацією, пов'язану з тими чи іншими способами виробництва новин, залучення уваги аудиторії, інтерпретації криз, з розглядом кожного інформаційного проекту з урахуванням його специфічних рис, з трансформацією шаблонних технологій в нестандартні і творчі і т. д.

У цілому така комунікативна інженерія висловлює прагнення політичних комунікаторів не нав'язувати людям ті чи інші позиції, а завойовувати, підкоряти їх свідомість ідейними методами. У такому випадку інформаційні технології перетворюються на інструмент демократичного суспільства, за допомогою якого має досягатися згода, встановлюватися консенсус між владою і суспільством.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 349
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?