Пошук по сайту

Принцип політичної нейтральності прокуратури. Безпартійність прокурорів


Принцип політичної нейтральності прокуратури. Безпартійність прокурорів


Тлумачення принципу політичної нейтральності прокуратури слід шукати в Кодексі професійної етики та поведінки працівників прокуратури, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 7 листопада 2012 р. №123. Стаття 7 цього нормативно-правового акта говорить про незалежність та самостійність, політичну неупередженість та толерантність. Зокрема йдеться про те, що працівник прокуратури зобов’язаний виконувати свої службові повноваження політично неупереджено та нейтрально, не використовувати їх в інтересах політичних партій або окремих політиків, громадських об’єднань. Можна зробити висновок, що діяльність прокурора не пов’язана з політичною ситуацією в країні, окрім того, що прокурори не можуть бути піддані впливу тих чи інших політичних сил, їхня діяльність є абсолютно несумісною з політикою.

У статті 19 йдеться про те, що працівник прокуратури не може належати до політичних партій, об’єднань та рухів, брати участь у будь-якій політичній діяльності, передвиборній агітації та залучати до них підпорядкованих працівників, демонструвати свої політичні переконання та вчиняти інші дії, що можуть бути розцінені як його особливе ставлення до певної політичної сили. Він не має права суміщати виконання своїх службових обов’язків з іншою діяльністю, крім визначеної законодавством.

Політична нейтральність у діяльності органі прокуратури – це здійснення прокурорами своїх повноважень в межах закону з урахуванням політичної ситуації держави в цілому, під час якого вони зобов’язані об’єктивно та неупереджено виконувати законні вимоги осіб, яким підпорядковуються, не залежно від партійної приналежності цих осіб та своїх особливих переконань.

Прокурор не може демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії, що будь-яким способом можуть засвідчувати його особливе ставлення до певних політичних сил, партій чи блоків. Забороняється виконувати партійну символіку під час виконання службових обов’язків і поза цим, у тому числі на приміщеннях, одязі, транспортних засобах тощо.

Прокурор не має права утворювати політичні партії, блоки та бути їх членом, брати участь у страйках ти акціях громадської непокори, передвиборній агітації та політичних публічних дебатах. Прокурор повинен діяти в політично нейтральній манері і не повинен намагатися перешкодити законній політиці, рішенням чи діям публічної влади.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4383
0  
Всього коментарів 21
5  
Користувачів 615
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?