Поиск по сайту

Заява про реєстрацію шлюбу

ЗАЯВА

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ШЛЮБУ

 

До ________________________________

(назва органу реєстрації актів

___________________________________

цивільного стану)

від ________________________________

(прізвища, власні імена, по батькові)

___________________________________

Реєстрацію шлюбу призначено

на «___» ________________ 20____ р. о _____ годині ______ хвилин

_____________________________________ (підпис посадової особи, яка приймала заяву)

Шлюб зареєстрований __________________________, актовий запис № ______________

(число, місяць, рік)

 

ЗАЯВА

про реєстрацію шлюбу

 

 

ВІН

ВОНА

1. Прізвище

 

 

2. Власне ім'я

 

 

3. По батькові

 

 

4. Дата народження

Вік

 

 

5. Місце народження

(місто, село, район, область, держава)

 

 

6. Громадянство

 

 

7. Відношення до військової служби:

а) де перебуває на обліку

б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить

 

 

8. Сімейний стан (у шлюбі не пребуває, удівець (удова), шлюб розірвано).

Назва документа. що підтверджує припинення попереднього шлюбу, номер та дата складання актового запису про розірвання шлюбу (смерть), назва відділу реєстрації актів цивільного стану, який провадив відповідну реєстрацію

 

 

9. Місце проживання (повна адреса із зазначенням індексу)

 

 

10. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли виданий)

 

 

 

Перешкод до реєстрації шлюбу у нас немає.

Виявляючи взаємну згоду на вступ до шлюбу, просимо зареєструвати його у встановленому законодавством порядку.

Після реєстрації шлюбу бажаємо мати прізвище:

____________________________ (чоловік) ___________________________ (жінка)

З умовами і порядком реєстрації шлюбу, а також з обов’язком повідомити один одного про стан здоров’я ознайомлені.

Права й обов’язки як майбутніх подружжя і батьків нам роз’яснено.

Про відповідальність за надання недостовірних відомостей органу реєстрації актів цивільного стану попереджені.

(Місце для заяви про бажання наречених зареєструвати шлюб в урочистій обстановці; для відміток про отримання направлення на медичне обстеження або про відмову в цьому).

 


 Підписи наречених:  Він ___________________________
(дошлюбне прізвище)

 

Вона __________________________

(дошлюбне прізвище)

 

«___» ______________ 20__ р.

 

Скачать

 

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация