Поиск по сайту

Повідомлення про постановку дитини чи особи молодіжного віку на облік кримінально-виконавчої інспекції

 

Повідомлення про постановку дитини чи особи молодіжного віку на облік кримінально-виконавчої інспекції

  

 

Додаток 1

до Порядку взаємодії кримінально-виконавчої

інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді щодо забезпечення соціального

супроводу і контролю за поведінкою дітей

та молоді, які засуджені до покарань,

не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені

від відбування покарання з випробуванням

або умовно-достроково

 

_______________________________________________

(назва центру СССДМ)


Штамп підрозділу   _______________________________________________
кримінально-виконавчої    _______________________________________________
 інспекції  _______________________________________________ 

______________________________

______________________________


 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про постановку дитини чи особи молодіжного віку

на облік кримінально-виконавчої інспекції

 

_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

19__ року народження, місце проживання __________________________________________

_______________________________________________________________________________

«___» _____________ 20__ р. засуджений(а) ________________________________________

(назва суду)

_______________________________________________________________________________

за ст. ______ Кримінального кодексу України до ____________________________________

_______________________________________________________________________________

(вид та строк покарання)

_______________________________________________________________________________

(коротка формула скоєного злочину)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Родинні та соціальні зв’язки (дані про членів сім'ї, П. І. Б., рік народження, особливості сім'ї та родинних стосунків, дані про осіб із найближчого оточення)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Початок строку «___» _______________ 20___ року

Кінець строку «___» _______________ 20___ року

Поставлений(а) на облік «___» _____________ 20__ року

_________________________________

(посада працівника кримінально-

 

 _________________________________
виконавчої інспекції)
 ____________ 
(підпис)
 _______________
(прізвище, ініціали)

 

тел. __________________

 

Скачать

Судимість
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1073
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация