Поиск по сайту

64. Проблема поширення ядерної зброї та зброї масового ураження в зоні ісламу


Проблема поширення ядерної зброї та зброї масового ураження (ЗМУ) в зоні ісламу


Однією з найбільших загроз міжнародної безпеки в XXI ст. є розповсюдження ядерної зброї.

Прагнення держав до отримання ядерного статусу обумовлюються кількома чинниками. Передусім володіння ядерною зброєю певною мірою здійснює вплив на регіональний статус держави. Крім того, підвищення потенційних військових можливостей держави стримує розвиток регіональних конфліктів.

1. Ядерні держави. До цієї групи передусім можна віднести Ізраїль, утім його ядерний статус не є офіційний. У цілому ядерна політика Ізраїлю має статус «непрозорої», проте вона відіграє життєво важливу роль для єврейської держави, яка знаходиться в оточенні ворожих до неї мусульманських країн.

2. Порогові ядерні держави. Тут насамперед необхідно згадати Іран, який з середини 1990-их років відновив створення власної ядерної енергетики. Сьогодні Іран володіє всіма циклами створення ядерної зброї, навіть технологією збагачення урану, процедуру якого рішуче відмовляється припинити, не зважаючи на резолюції РБ ООН, що забороняють Тегерану здійснювати цю процедуру.

3. Держави, які до останнього часу вважалися володарями лише неядерних видів ЗМУ, зокрема хімічною і біологічною зброєю. До таких країн можна віднести Алжир, Єгипет, Сирію, Лівію. Проте серед цих країн також існує певна диференціація. Зокрема Єгипет, Сирія, Лівія і Алжир мають певні досягнення у сфері ядерних технологій, оскільки володіють мирною ядерною енергетикою і певними дослідними центрами.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1080
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация