Поиск по сайту

7. Версальська геополітична епоха


Версальська геополітична епоха


Версальська епоха починається після поразки Троїстого союзу в Першій світовій війні (1914-1918 рр.). Вона кардинальним чином змінила геополітичний розклад сил. Впали Німецька, Австро-Угорська, Російська, Османська імперії, які раніше були потужними політичними центрами. На руїнах цих могутніх держав з'явилося кілька невеликих держав, які автори Версальської системи думали включити в сферу свого впливу. Версальський мирний договір закріпив статус європейської континентальної держави за Францією, а морської - за Англією. Росії, на думку політиків країн-переможниць, взагалі не виявилося місця в Європі, вона не повинна була існувати як могутня держава.

Від імені Ліги Націй - невід'ємної частини Версальського договору - були поділені колонії Німеччини, Туреччини. Згідно з планом президента США Вільсона Росію передбачалося розділити на сфери впливу: наприклад, Кавказ розглядати як частину Туреччини, Середню Азію віддати під протекторат якій-небудь європейській державі, а на європейській частині Росії і в Сибіру створити представницькі уряди. Для досягнення цієї мети 15 держав світу висадили війська в різних точках Росії, принісши їй величезні страждання, людські, матеріальні та духовні втрати.

У Першій світовій війні найбільше придбала буржуазія США. Відчуваючи силу, на Вашингтонській конференції в 1922 р. США домоглися права мати рівний з Англією військово-морський флот, який давав можливість контролювати найважливіші морські комунікації, контролювати морський простір.

Встановлений світовий порядок був спрямований проти Радянської Росії, Німеччини та Китаю. Але без урахування геополітичних інтересів цих потужних країн будь-яка світова політична система просто не може існувати.

Творці Версальського договору не передбачили кілька обставин. Насамперед те, що Росія вийшла з кровопролитної громадянської війни політично єдиною. Друге, по Європі прокотилися в 1920-х роках пролетарські революції. Під впливом російської революції прокотилися хвилі протестів, активізувалися антиколоніальні руху.

Друга світова війна поховала Версальський мир. Радянський Союз виніс основний тягар цієї війни, зазнавши величезних людських та матеріальних втрат, але вийшов з неї військово-стратегічно і геополітично міцнішим, ніж був до війни.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 832
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация