Поиск по сайту

35. Геоекономіка нового світового порядку за прогнозами Ж. Атталі


Геоекономіка нового світового порядку за прогнозами Ж. Атталі


Французький геополітик Жак Атталі у своїй книзі "Лінії горизонту" стверджує, що зараз у світі настала "ера грошей", які є універсальним еталоном будь-якої цінності. На всій Землі, панують ринкові відносини, засновані не тільки на грошах, а й на інформаційних технологіях, домінує ліберально-демократична ідеологія, геополітичного дуалізму немає, а є єдиний однорідний світ, який базується, формується на принципах "геоекономіки".

"Геоекономіка" це особлива версія мондіалістської геополітики, яка розглядає пріоритетно не географічні, культурні, ідеологічні, етнічні, релігійні і т.д. чинники, що складають суть геополітичного підходу, а чисто економічну реальність в її відношенні до простору. Для "геоекономіки" абсолютно не важливо, який народ проживає там-то і там-то, яка його історія, культурні традиції і т.д. Все зводиться до того, де розташовуються центри світових бірж, корисні копалини, інформаційні центри, великі виробництва. "Геоекономіка" підходить до політичної реальності так, як якщо б Світовий Уряд і єдина планетарна держава вже існували.

Геоекономічний підхід Атталі призводить до виділення трьох найважливіших регіонів, які в Єдиному Світі стануть центрами нових економічних просторів.

1) Американський простір, що об'єднав остаточно обидві Америки в єдину фінансово-промислову зону.

2) Європейський простір, що виник після економічного об'єднання Європи.

3) Тихоокеанський регіон, зона "нового процвітання", що має декілька конкуруючих центрів Токіо, Тайвань, Сінгапур і т.д.

Між цими трьома мондіалістськими просторами, на думку Атталі, не існуватиме ніяких особливих відмінностей або протиріч, так як і економічний та ідеологічний тип буде у всіх випадках суворо тотожним. Єдиною різницею буде чисто географічне місце розташування найбільш розвинених центрів, які будуть концентрувати навколо себе менш розвинені регіони, розташовані в просторовій близькості. Така концентрична переструктуралізація зможе здійснитися тільки в "кінці Історії".


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 832
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация