Поиск по сайту

45. Теоретичні проблеми світових геополітичних циклів гегемонії


Теоретичні проблеми світових геополітичних циклів гегемонії у працях Кондратьєва


Ця система циклів описує в першу чергу економічну і технологічну сторони розвитку, хоча автор, а потім і послідовники враховують політичну, соціальну, культурну та військову сторону динаміки світового розвитку. Наприклад, сам Кондратьєв в 1920-х роках вважав закономірністю виникнення великих військових конфліктів і революцій на так званих підвищувальних фазах кондратьєвських циклів. Проте все ж цикли Кондратьєва відображають переважно підйом і спад провідних галузей економіки світу. При цьому циклічність зачіпає не тільки господарство високорозвинених країн, що входять в «центр» світової системи, а й господарство багатьох інших держав, що не входять в це світове ядро, але пов'язаних з ним через міжнародний поділ праці. Тривалість одного циклу Кондратьєва становить близько 40-60 років.

Прийнято розрізняти наступні фази циклу Кондратьєва:

Перша фаза - економічне зростання, впровадження винаходів і відкриттів. Для цієї фази характерні високий рівень інфляції та відсоткових ставок.

Друга фаза - пік, максимальний підйом, високий рівень лібералізму в економіці. З точки зору технологій цей період характеризується великою кількістю не великих відкриттів, а удосконалень.

Третя фаза - зниження. На початковому етапі все ще може тривати деякий ріст, що відбувається за рахунок скорочення витрат. Але через деякий час відбувається розворот тенденції. Економіка виявляється перегрітої, а ринок - насиченим.

Четверта, остання, фаза - депресія. Це найгірша фаза економічного циклу, але саме в цей період, на думку фахівців, робляться найважливіші наукові та технологічні відкриття, які повинні стати стимулом для руху вперед і початку нового циклу.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация