Поиск по сайту

61. Виникнення та розвиток пан-арабізму


Виникнення та розвиток пан-арабізму та ісламського націоналізму (наприклад пан-тюркізму) та їх протиріччя із пан-ісламізмом. Сучасний пан-ісламізм


Панарабізм - суспільно-політичний рух, спрямований на консолідацію арабів Близького сходу.

Панарабізм зародився на початку XX століття, коли більша частина Арабського світу перебувала в колоніальній залежності від Османської імперії, а потім - від європейських держав. Колискою панарабізму став Аравійський півострів. У 1916 аль-Хашимі заснував об'єднане арабське королівство Хіджаз зі столицею в Джидді, спадкоємицею якого стала Саудівська Аравія. На хвилі арабської солідарності проходила також боротьба за незалежність держав Північної Африки після закінчення Другої світової війни. У 1958 Єгипет і Сирія заснували Об'єднану Арабську Республіку, однак розбіжності лідерів призвели до того, що держава не проіснувала й трьох років.

Панарабська ідеологія сповідається деякими політичними партіями, зокрема, Баас (арабський соціалізм). До найбільш видатним діячам панарабського руху належать Саддам Хусейн, Ясир Арафат, Муаммар Каддафі.

Ісламський націоналізм - форма націоналізму, в основі якої лежать уявлення, що випливають з фундаментальних догматів ісламу про винятковість і єдність всіх мусульман і їх протиставлення представникам інших релігій. Протиставлення мусульман іновірцям, спочатку обумовлене потребами зовнішньої експансії арабів, згодом сприяло консолідації різних етнічних груп під прапором ісламу, а на етапі розвитку національно-визвольного руху послужило теоретичним обгрунтуванням можливості «нового об'єднання мусульман», розділених політичними та національними кордонами.

Пантюркізм - культурна та політична течія, поширена в державах, населених тюркськими народами, в основі якої лежать ідеї про необхідність їх політичної консолідації на основі етнічної, культурної і мовної спільності. Сформувалося в другій половині XIX століття. Рух почався серед тюрків в Криму та на Волзі, які прагнули об'єднатися c тюрками Османської імперії проти росіян, зростаючого російського панування і царизму.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1029
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация