Поиск по сайту

Політика більшовиків в Україні у 1919 р. «Воєнний комунізм»


Політика більшовиків в Україні у 1919 р. «Воєнний комунізм»


Протягом зими-весни 1919 р. над територією України (за винятком західних областей) було встановлено радянський контроль. Державні інститути почали формуватись зі створення Тимчасового робітничо-селянського уряду України, пізніше перейменований в Раду народних комісарів (РНК) України. Очолив його більшовик з Москви – Х. Раковський. Більшість уряду складали росіяни та євреї, українців серед вищих чиновників було мало.

В Україні радянська влада будувалась відповідно до зразків, що утвердилися в радянській Росії. 6 січня 1919 р. стара назва Українська Народна Республіка була відкинута. Відтепер і до прийняття Конституції 1937 р. держава офіційно називалася – Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР, після 1937 р. – УРСР). Вищим органом державної влади став Всеукраїнський зїзд Рад, у період між з’їздами – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (ВУЦВК). На місцях влада належала місцевим радам. 10 березня 1919 р. ІІІ з’їзд Рад прийняв Конституцію УСРР і тим самим узаконив в Україні радянську владу.

Ця конституція закріпила диктатуру пролетаріату, скасувала приватну власність і позбавила експлуататорські класи виборчих прав.

Суть політичного курсу більшовиків полягала у прискореній насильницькій ломці існуючої в Україні економічної системи, яка ґрунтувалася на товарно-грошових відносинах, і заміні її прямим товарообміном, здійснення якого покладалося на державних чиновників. Така політика отримала назву «воєнного комунізму».

Основні заходи політики «воєнного комунізму»:

Сільське господарство

 • уведення карткової системи розподілу продуктів;
 • державна монополія на продаж та заготівлю хліба;
 • запровадження кругової поруки;
 • формування продзагонів для вилучення продовольства у селян

Промисловість

 • проведення повної націоналізації всіх підприємств;
 • мілітаризація праці (загальна трудова повинність, трудова мобілізація);
 • зрівняльний розподіл продуктів харчування серед працівників

Торгівля та фінанси

 • заборона вільної торгівлі;
 • спроба ліквідувати товарно-грошові відносини;
 • перехід до прямого товарообігу;
 • встановлення твердих цін на товари;
 • скасування платні за житло, комунальні послуги, транспорт

Запровадження «воєнного комунізму» супроводжувалося різким звуженням її суверенітету:

 1. КП (б)У, профспілки, Комуністична спілка робітничої молоді України фактично були філіями відповідних російських організацій і керувалися з Москви;
 2. РНК України, УРНГ діяли під безпосереднім керівництвом РНК та ВРНГ РСФРР;
 3. у травні-червні 1919 р. було створено військово-політичний союз радянських республік.

Методи впровадження політики «воєнного комунізму»:

 • «червоний терор»;
 • жорстка централізація;
 • створення продзагонів;
 • реквізиції, конфіскації тощо.

Наслідки політики «воєнного комунізму»:

 • економічна криза (падіння сільськогосподарського та промислового виробництва, інфляція);
 • погіршення умов життя народу;
 • зростання соціальної напруги;
 • розгортання повстанського руху проти політики більшовиків.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1175
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация