Поиск по сайту

Способи підробки підписів, ознаки їх встановлення


Способи підробки підписів, ознаки їх встановлення


Підпис - це особливий вид рукопису, що відображає прізвище особи у вигляді букв або умовних знаків, і такий, що має засвідчувальне значення.

Підписи класифікуються за:

належністю особи: від імені реально існуючої особи; від імені вигаданої особи;

засвідчувальиим значенням: справжні; несправжні;

умовами виконання: виконані у звичних (природних) умовах; умисно чи ненавмисно змінені;

складом: буквенні (літерні - підпис тільки з букв); штрихові - підпис складається зі штрихів, що букв не утворюють; змішані - підпис складається із букв та штрихів (без літерних знаків);

інформативністю: повні (коли в підписі наявні всі букви прізвища); скорочені; ускладнені (додано ініціали або умовні поєднання штрихів, а на завершення - розчерк).

Ознаками підписів є:

- розчерк - напрямок завершального штриха;

- співідношення ліній основи письма і верхніх закінчень штрихів;

- гладіолаж - зменшення розміру штрихів на кінці підпису;

- розміщення підпису відносно тексту документа і лінування на папері (топографічна ознака).

Умисна зміна власного підпису з метою відмовитись у майбутньому від неї називається автопідробленням.

Є такі види автопідроблепня:

спотворення ознак підписного почерку;

обведення підпису олівцем або чорнилами;

вироблення нового варіанта підпису.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 889
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация