Поиск по сайту

Інформаційно-аналітичні технології і інформаційно-прогнозні технології


Інформаційно-аналітичні технології і інформаційно-прогнозні технології: мета та особливості застосування


На сьогоднішній день жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку, як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них.

Інформаційно-аналітичні технології (ІАТ) - це сукупність методів збору та обробки інформації про досліджувані процеси (соціальні, політичні, економічні, внутрішньо і міждержавні т.п.), специфічних прийомах їх діагностики, аналізу та синтезу, а також оцінки наслідків прийняття різних варіантів політичних рішень.

Інформаційно-прогнозні технології (ІПТ) представляють собою приватний різновид ІАТ. Методологічні підходи ІАТ і ІПТ в принципі аналогічні, але якщо ІАТ головним чином орієнтовані на ретроспективу, тобто на аналіз подій які вже відбулись, то ІПТ дозволяють екстраполювати дані в майбутнє, отримані в результаті застосування ІАТ.

Серед незаперечних переваг застосування обох варіантів технічної підтримки досліджень внутрішньополітичних і міжнародних проблем, перш за все, слід відзначити їх високі «здібності» при зборі та обробці інформації. Не менш важливим є те, що технологія передбачає певне упорядкування діяльності дослідника і стимулює предметність процесів осмислення різного виду інформаційних матеріалів. Крім того, дані, підготовлені для діалогу в режимі «людина-машина», легше верифікуються і порівнюються з аналогічними даними, мають ряд демонстраційних переваг перед слабо структурованими інформаційними масивами. Таким чином, інформаційні технології (ІТ) виступають, перш за все, як спосіб вирішення практичних завдань, при якому різко зростає операційний потенціал обробки даних.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 348
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Оцініть сайт