Поиск по сайту

Зміст методології аналізу системної динаміки за Дж.Форрестером


Зміст методології аналізу системної динаміки за Дж.Форрестером


Системна динаміка - це потужна методологія і техніка комп'ютерного імітаційного моделювання для позначення, розуміння та обговорення складних питань і проблем. Системна динаміка була створена наприкінці 1950-х рр. Дж. Форрестером в Массачусетському технологічному інституті (МТІ).

Системна динаміка як метод імітаційного моделювання включає в себе структуризацію об'єкту; побудову системної діаграми об'єкту, де вказуються зв'язки між елементами; визначення змінних для кожного елемента і темпів їх зростання; прийняття гіпотез про залежність кожного темпу зростання від змінних і формальний опис цих гіпотез; процес оцінки введених параметрів за допомогою наявної статистики.

У результаті проведення перерахованих операцій виходить динамічна модель об'єкта у вигляді нормалізованої системи звичайних диференціальних або різницевих рівнянь, де в правих частинах можуть мати місце запізнення. Побудована таким чином модель зазвичай занадто складна, щоб були можливі її аналітичні дослідження. Тому уявлення про допустимі режими поведінки і розвитку об'єкта виходять за допомогою обчислювальних експериментів, в яких змінюються вихідні гіпотези, початкові умови, значення параметрів, сценарії для екзогенних змінних.

Згідно з Форрестером всі системи, всюди, складаються з двох концепцій - рівнів та оцінок - і нічого іншого. Оцінки потоку контролюються тільки рівнями, і ніколи напряму іншими оцінками потоку. При цьому рівень змінюється потоком.

 • Рівні - характеризують накопичені значення величин усередині системи. Це можуть бути товари на складі, товари в дорозі, банківська готівка. Рівні представляють собою значення змінних , накопичені в результаті різниці між вхідними та вихідними потоками
 • Потоки - швидкості зміни рівнів. Наприклад, потоки матеріалів, замовлень, грошових коштів, робочої сили, устаткування, інформації.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
3  
Користувачів 341
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Ви живете...