Поиск по сайту

Основні етапи інформаційно-аналітичної роботи


Основні етапи інформаційно-аналітичної роботи


Етап 1Загальне знайомство з проблемою. Ознайомлення з проблемою в цілому, а також з суміжними питаннями, вивчення яких може виявитися корисним; складання загального плану роботи з вказівкою терміну виконання, виконавців і основних джерел, які імовірно можуть бути використані.

Щоб успішно впоратися із завданням, дуже важливо спочатку, при загальному знайомстві з проблемою і складанні плану, діяти зі знанням справи, обдумано і розсудливо.

Етап 2. Визначення використовуваних термінів і понять. Необхідно визначити і пояснити той або інший термін або поняття так, щоб це було ясно нам самим, тим, хто контролює нашу роботу, і тим, хто користується нашою інформацією.

Етап 3Збір фактів.

Етап 4. Тлумачення фактів. Так коротко можна назвати процес вивчення і обробки фактів вижати з них усе, що вони означають. Цей етап включає оцінку, класифікацію, аналіз і з'ясування фактів.

Етап 5. Побудова гіпотези. Робочі гіпотези, що висуваються на цьому етапі, зазвичай пов'язані з якими-небудь конкретними питаннями, відповідаючи на які можна перевірити самі гіпотези. Багато хто рахує побудову гіпотези найважливішим моментом будь-якого дослідження як в області природних або громадських наук, так і в області інформаційно-аналітичної роботи.

Побудова гіпотези, узята в широкому сенсі, завжди властива будь-якій дослідницькій роботі. На самому початку дослідження, коли виробляється загальний план, ми виходимо з певних припущень (чи гіпотез) про те, які чинники, можливо, грають важливу роль і які майже ясно не мають відношення до справи. Аналогічними гіпотезами ми керуємося при зборі і тлумаченні фактів, формулюванні виводів і викладів.

Гіпотези — недоведене твердження, припущення або здогад.

Як правило, гіпотеза висловлюється на основі ряду спостережень, які її підтверджують і тому виглядає правдоподібно. Гіпотезу згодом або доводять, перетворюючи її у встановлений факт , або ж заперечують, переводячи в розряд помилкових тверджень.

Етап 6. Висновки. На цьому етапі виробляються дослідження, необхідні для доказу або спростування робочих гіпотез, висунених на етапі 5, і формулюються остаточні висновки.

Етап 7Виклад. Складання документу, що завершує роботу. Укладач інформаційного документу повинен не лише ясно уявляти собі те, про що він пише, але і уміти виразити свої думки в ясній формі.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 386
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?