Поиск по сайту
Вдосконалення гендерної політики як напрям просування України до моделі паритетної демократії

Вдосконалення гендерної політики як напрям просування України до моделі паритетної демократії

ТЕМА 9.  ВДОСКОНАЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК НАПРЯМ ПРОСУВАННЯ УКРАЇНИ ДО МОДЕЛІ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ 1. Етапи формування гендерної політики 2. Вдосконалення законодавства та інститутів для подальшого розвитку гендерної політики та становлення паритетної демократії.
Інституційні механізми запровадження паритетної демократії

Інституційні механізми запровадження паритетної демократії

ТЕМА 7. ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ 1. Міжнародний рівень інституційного механізму 2. Регіональний рівень інституційного механізму 3. Національний рівень інституційного механізму
Політико-правові засади паритетної демократії в Україні

Політико-правові засади паритетної демократії в Україні

ТЕМА 6. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 1. Складові політико-правової бази для формування паритетної демократії. 2. Гендерне законодавство: міжнародний, регіональний та національний рівень.
Концепція паритетної демократії: сутнісь та передумови виникнення

Концепція паритетної демократії: сутнісь та передумови виникнення

ТЕМА 2. КОНЦЕПЦІЯ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ 1. Сутність концепції паритетної демократії 2. Передумови становлення моделі паритетної демократії 3. Сучасний зміст паритетної демократії
Вступ до курсу "Паритетна демократія"

Вступ до курсу "Паритетна демократія"

ТЕМА 1. ВСТУП ДО КУРСУ«ПАРИТЕТНА ДЕМОКРАТІЯ». СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ДЕМОКРАТІЇ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ДЕМОКРАТІЇ 1. Об’єкт та предмет навчальної дисипліни «Паритетна демократія». Мета, завдання та методи курсу 2. Демократія: сутність та підходи до визначення 3. Основні теорії демократії
Практика досягнення паритету жінок та чоловіків в Україні

Практика досягнення паритету жінок та чоловіків в Україні

ТЕМА 8. ПРАКТИКА ДОСЯГНЕННЯ ПАРИТЕТУ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ В УКРАЇНІ 1. Ключові параметри паритетної демократії. Рівне представництво жінок та чоловіків на виборних та призначуваних посадах. 2. Гендерний баланс в законотворчому процесі 3. Рівні права та рівні можливості для участі у суспільному житті та політиці всіх громадян, незалежно від статі.
Гендерна політика як основа паритетної демократії: зарубіжний досвід

Гендерна політика як основа паритетної демократії: зарубіжний досвід

ТЕМА 5. ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 1. Досвід скандинавських країн. Гендерні квоти. 2. Досвід ЄС, Британської Співдружності Націй та США
Тема 4. Моніторинг досягнення гендерної рівності: інститути та індикатори

Тема 4. Моніторинг досягнення гендерної рівності: інститути та індикатори

ТЕМА 4. МОНІТОРИНГ ДОСЯГНЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ІНСТИТУТИ ТА ІНДИКАТОРИ 1. Кількісні показники париеттного представництва жінок та чоловіків 2. Гендерні індикатори ООН та інших міжнародних організацій
Гендерна рівність як базовий принцип паритетної демократії

Гендерна рівність як базовий принцип паритетної демократії

ТЕМА 3. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК БАЗОВИЙ ПРИНЦИП ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ 1. Поняття гендерної рівності. 2. Процес встановлення гендерної рівності. 3. Зарубіжний алгоритм досягнення гендерної рівності. Принципи реалізації гендерної політики
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 366
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?