Поиск по сайту

Рада Європи та ОБСЄ


Рада Європи та ОБСЄ та їх роль у формуванні політико-правового
механізму політики рівних прав та можливостей


В Європейському регіоні діє Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Організацією на декількох її засіданнях був прийнятий комплекс документів, що стосуються прав людини, «людського виміру» (частиною якого є гендерна рівність) у рамках панєвропейського співробітництва. Зобов’язання у відношенні прав людини, що були встановлені в рамках ОБСЄ, можна охарактеризувати, як всеосяжні і навіть «глибоко проникаючі».

Особливість зобов’язань ОБСЄ у політичному характері, що забезпечує більшу гнучкість та динамізм порівняно з юридичними зобов’язаннями. Недоліком цього є нестабільність та великий вплив політичного клімату, в якому вони приймаються. Цінність зобов’язань ОБСЄ і їх обов’язковості для держав-учасниць під час прийняття внутрішніх рішень.

Україна співпрацює з ОБСЄ ще з часів СРСР, а у 1993 р. підписала Заключний акт ОБСЄ і зараз є її учасником. А у 2013 році наша держава вперше в історії головав в ОБСЄ. Головування в ОБСЄ триває один рік. Головою Організації на той час був міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Одним з пріоритетів головування України в ОБСЄ МЗС називав захист прав і свобод людини на просторі організації.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 1072
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация