Поиск по сайту

Ключові інститути демократії


Ключові інститути демократії


Основу демократії як політичного режиму, що відрізняє її від інших режимів, становлять сім реально функціонуючих інститутів:

1. Виборні посадові особи. Контроль за рішеннями уряду щодо політичного курсу конституційно закріплений за обираними посадовими особами.

2. Вільні і чесні вибори, що виключають застосування методів примусу.

З. Загальне голосування. Практично вce доросле населення володіє правом голосу.

4. Право претендувати на виборні посади в уряді всього дорослого населення.

5. Свобода слова. Гpомадяни мають право висловлювати свою думку, не побоюючись покарання з найширшого кола політичних питань, включаючи критику посадових осіб, соціально-економічного ладу та ідеології уряду.

6. Існування альтернативних джерел інформації, які охороняються законом.

7. Свобода самоорганізації, тобто право громадян створювати відносно незалежні від держави асоціацій чи організацій, в тому числі опозиційні партії, групи за інтересами.

Всі ці права і інститути, складові реальну основу режиму демократії, не просто декларуються, а є реально діючими.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 745
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация