Поиск по сайту

Демократія як політична форма організації суспільства

Демократія як політична форма організації суспільства, основу якої становить певна система інститутів, способів формування і методів здійснення влади


У сучасних трактуваннях термін демократія по суті являє собою форму організації політичного життя, що відображає вільний і конкурентний вибір населенням тієї чи іншої альтернативи суспільного розвитку. За рахунок співучасті у владі всіх верств населення демократія відкрита одночасно всім варіантам соціального вибору.

Демократія асоціюється з свободою, рівністю, справедливістю, дотриманням прав людини, участю громадян в управлінні.

Отже, демократія - це форма організації суспільного життя (або спосіб функціонування політичної системи), заснований на визнанні народу як джерела і носія влади, на його праві брати участь у вирішенні державних та громадських справ та наділенні громадян досить широким колом прав і свобод.

Демократія виникає і зберігається при наявності певних умов.

По-перше, це високий рівень соціально-економічного розвитку, здатний забезпечити необхідний добробут громадян, без чого неможливо досягти суспільної злагоди, стабільності і міцності базових демократичних принципів.

По-друге, це високий ступінь розвитку загальної та політичної культури суспільства, значна соціальна і політична активність індивідів та їх добровільних об'єднань, готових стати на захист інститутів демократії.

По-третє, це наявність толерантності в суспільстві, повага прав політичної меншості.

По-четверте, різноманіття форм власності, зокрема, обов'язкове визнання і гарантованість права приватної власності, тому що справжня політична демократія не може існувати без економічної свободи. В усіх демократичних країнах саме вільна економічна діяльність на основі різноманітних форм власності сприяє диференціації різноманітних соціальних інтересів, виникненню недержавних організацій, розвитку політичного плюралізму.

Практика показала, що для здійснення справжньої (а не формальної) влади народу, можливості впливати на політичні рішення і дії держави, необхідно створити в суспільстві: дійсно вільні вибори в парламент; гарантованість дійсних прав і свобод громадян; вільну пресу; досвід (уміння) громадян грамотно і ефективно брати участь у політичному житті.

Найважливішими ознаками демократії як форми організації політичного життя суспільства є:

 • юридичне визнання верховної влади народу.
 • періодична виборність основних органів влади.
 • загальне виборче право, що гарантує кожному громадянину брати участь у формуванні представницьких інститутів влади.
 • рівність прав громадян на участь в управлінні державою, тобто кожний громадянин, має право не тільки обирати, але і бути вибраним на будь-яку виборну посаду.
 • ухвалення рішення по більшості поданих голосів і підкорення меншини більшості.
 • контроль представницьких органів за діяльністю виконавської влади.
 • підзвітність виборних органів своїм виборцям.

 


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 832
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация