Вікова періодизація. Нерівномірність розвитку: акселерація


Вікова періодизація. Нерівномірність розвитку: акселерація


Е. Еріксон виділив 8 стадій у розвитку людини:

немовля (з моменту народження до одного року)

ранній вік ( 1 - 3 роки)

дошкільний вік (3 - 6, 7 роки)

підлітковий вік (7-12 років)

юність (13 - 18 років)

рання зрілість (третє десятиліття)

середній вік (четверте і п'яте десятиліття життя)

пізня зрілість(після шостого десятку років життя)

Педагогічна періодизація: 1. Немовля (1-ий рік життя). 2. Перед-дошкільний вік (від 1 до 3 pp.). 3. Дошкільний вік (від З до 6 pp.): а) молодший дошкільний вік (3 - 4 pp.); б) середній дошкільний вік (4-5 pp.); в) старший дошкільний вік (5-6 pp.). 4. Молодший шкільний вік (6-10 pp.). 5. Середній шкільний вік (10 - 15 pp.). 6. Старший шкільний вік (15 - 18 pp.).

Молодший шкільний вік

Важливими показниками цього періоду є готовність дитини до навчання, яка виявляється у навичках до розумових зусиль, зосередженості у роботі, вмінні слухати вчителя і виконувати його завдання.

Підлітковий вік

Позначений бурхливим ростом і розвитком організму. Нові переживання підлітка пов'язані зі статевим дозріванням, хоча воно не є визначальним. Значну роль у його житті відіграє спілкування, посилюється прагнення дружити.

Юнацький вік

Це період формування світогляду, самосвідомості, характеру і життєвого самовизначення, якому сприяє пізнавальна діяльність. Пам'ять старшокласника стає зрілішою. Мислення здатне абстрагувати і узагальнювати навчальний матеріал.

Всередині кожної вікової групи існують значні відмінності, що залежать від природних задатків, умов життя і виховання, їх називають індивідуальними особливостями (темперамент, характер,здібності та ін.).

Темперамент – індивідуально-типологічна характеристика людини, яка виявляється в силі, напруженості, швидкості та зрівноваженості перебігу її психічних процесів.

Залежить темперамент від світогляду, характеру, освіти, виховання і позначається на всіх сторонах психічного життя й діяльності людини.

Характер - комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляються в її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, колективу, до самої себе.

Як і світогляд, характер є стрижнем особистості, визначає її індивідуальність.

Здібності - психічні властивості індивіда, що є передумовою успішного виконання певних видів діяльності.

До загальних здібностей, які виявляються в усіх видах людської діяльності, відносять загальні розумові здібності, пам'ять, увагу та ін.

На розвиток і виховання особистості суттєво впливає процес акселерації.

Акселерація - прискорений індивідуальний розвиток, за якого середньо фізичні та психофізіологічні константи дитини або підлітка випереджають оптимальні.

В результаті акселерації фізіологічне дозрівання організму починає випереджати темпи розумового, психічного, соціального розвитку. Утворюється невідповідність, яку можна виразити так: тіло росте швидше, ніж визрівають психічні функції, які є основою інтелектуальних, соціальних, моральних якостей.

Серед основних причин акселерації називають:

 • загальні темпи прискорення життя;
 • поліпшення матеріальних умов;
 • підвищення якості харчування й медичного обслуговування;
 • покращення догляду за дітьми в ранньому віці;
 • позбавлення багатьох тяжких дитячих хвороб.

Відзначаються й інші причини - радіоактивне забруднення навколишнього середовища, зменшення кількості кисню в атмосфері, що сприяло розширенню грудної клітки, а за цим і зростання всього організму. Очевидно, акселерація обумовлена комплексом впливів багатьох факторів.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 90
Наши партнеры
Обновления new
 • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
 • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
 • Министерство образования и науки Украины изменило правило вступления в высшие учебные заведения
 • Во-первых, в 2019 году МОН увеличит льготы для участников боевых действий. Во-вторых, МОН утвердило новые нормы вступления в бакалаврат и
 • Законні представники у цивільному процесі
 • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
 • Види представництва у цивільному процесі
 • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
 • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
 • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Информация
Голосование
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?