Поиск по сайту

Підготовчий етап прийняття рішень


Підготовчий етап прийняття рішень


На підготовчому етапі процесу прийняття рішень виробляються ідентифікація та формулювання проблеми. З цією метою формується база даних, достатня для вирішення проблеми, виробляється перелік найбільш важливих для держави проблем ("порядок денний"), виділяються і формулюються найбільш значущі серед них питання, а також визначаються критерії вимірювання проблеми і досягнення успіху в її вирішенні.

Використовувані на цьому етапі технології застосовуються в рамках наступної схеми дій: пошук проблем при аналізі ситуації; при визнанні наявності проблеми держава вибирає між трьома альтернативами:

1) позначити своє нейтральне ставлення до неї або сформулювати ту чи іншу позицію по відношенню до неї, не вживаючи подальших дій;

2) навмисно затягти початок дій з її реалізації;

3) почати активно працювати над її вирішенням. В останньому випадку у держави також є кілька варіантів дій: воно може почати дії за рішенням ситуації без її аналізу; почати затягувати небудь дії, щоб в подальших подіях більш опукло висвітилися причини конфлікту і можна було вибрати більш вигідні шляхи його дозволу (держава при цьому буде відставати від розвитку ситуації); постаратися передати вирішення проблеми на інший рівень (наприклад, асоціаціям громадянського суспільства) і почати вживати дії з оперативного врегулювання ситуації.

У кінцевому рахунку підсумком підготовчого етапу є: усвідомлення проблемної ситуації, визначення ієрархії складових її питань (тобто розуміння їх важливості і першочерговості з точки зору загальнодержавних інтересів), а також чітке формулювання даних проблем.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 962
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация