Поиск по сайту

Стратегії поведінки держав на інформаційному ринку


Стратегії поведінки держав на інформаційному ринку


Першорядним фактором, від якого залежить зміст інформаційних технологій, є стратегії і тактики поведінки на інформаційному ринку.

- Ініціація масової підтримки населенням поставлених державою цілей і мобілізація широких соціальних верств на їх реалізацію (стратегія "спонукання");

- Інформування суспільства про власну позицію, прийнятому з того чи іншого питання рішенні, але без активізації зусиль щодо його виконання (стратегія "підтримки комунікації з громадськістю");

- Поширення вказівок підлеглим низовим структурам і органам управління для реалізації рішень, що мають службовий характер ("рольова" стратегія);

- Контроль за реалізацією прийнятих і вже здійснюваних рішень (стратегія "контролю");

- Координація активності державних, політичних і громадських організацій та об'єднань при обговоренні тих чи інших соціальних проблем (стратегія "підтримки балансу сил");

- Створення позитивного іміджу політичного режиму і типу правління і, відповідно, критика опозиції (стратегія "конструювання іміджу");

- Відволікання громадської думки від обговорення невигідних режиму соціальних проблем ("відволікаюча стратегія").

У нестабільних же, критичних для режиму умовах, як правило, формуються принципово інші стратегічні наміри (наприклад, передбачають інформаційне забезпечення боротьби із зовнішнім ворогом і т.д.).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 745
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация