Поиск по сайту

Загальні принципи організації виборчої кампанії


Загальні принципи організації виборчої кампанії


Є п'ять принципів, які завжди слід мати на увазі, щоб ефективно організувати кампанію.

По-перше, повинен бути план дій, що охоплює організаційні питання і загальну стратегію проведення кампанії.

По-друге, організація проведення кампанії повинна враховувати конкретну обстановку. Ніколи не варто копіювати структуру інших виборчих кампаній. Унікальність кампанії обумовлюється не тільки особистісними характеристиками кандидата, а й політичною ситуацією, яка склалася на конкретний момент

По-третє, для ефективної організації кампанії потрібні здібні й талановиті люди. Перемога на виборах багато в чому залежить від добровольців, що працюють безкоштовно. Добровільні помічники можуть ефективно працювати і забезпечити перемогу на виборах, якщо їх робота вміло організована.

По-четверте, серце кампанії - це створення організації (команди) для її проведення. Незважаючи на новітні технологічні досягнення, застосовувані в засобах зв'язку, при дослідженнях громадської думки, в рекламі, кандидату все одно необхідно мати дієву організаційну структуру. Сьогодні слід ефективно застосовувати різноманітну тактику, щоб домогтися перемоги.

І, нарешті, необхідно дотримуватися певних "правил гри" як при організації (команди), так навіть і тоді, коли кандидат вирішив зняти свою кандидатуру. Правила гри вимагають підтримувати постійні контакти з партійною організацією, її керівниками, обраними посадовими особами, які в змозі надати допомогу при створенні організації.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1080
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация