Поиск по сайту

Поняття проекту політичної кампанії, його значення


Поняття проекту політичної кампанії, його значення


Проект політичної кампанії - це розроблений план дій, зафіксована стратегія проведення політичної кампанії, яка представляє собою докладну програму дій, що враховує всі можливі фактори, здатні вплинути на результат проведеної політичної кампанії.

Проект розробляється фахівцями в цій сфері. Його підготовка необхідна для усунення розбіжностей в розумінні стратегії політичної кампанії між керівником і її організаторами. Також розробка проекту дозволяє врахувати і чітко структурувати всі основні аспекти планованої політичної кампанії. Подібний проект служить керівництвом до дії для всієї команди політика, що проводить політичну кампанію, як правило, з метою здобути перемогу в передвиборній конкурентній боротьбі і домогтися певної політичної позиції.

Проект політичної кампанії в рамках політичного менеджменту являє собою один з елементів, необхідних для перемоги кандидата. Від змісту його програми, політичних обіцянок багато в чому залежить і ставлення до нього населення, та інших політичних сил.

Проект політичної кампанії включає опис способів реалізації розробленої стратегії, ресурсної бази, факторів впливу на результат політичної кампанії і т.д.

Проект політичної кампанії складається з таких положень, як:

 • опис поставлених цілей, завдань політичної кампанії;
 • визначення необхідних для реалізації мети результатів;
 • інформація про політику, політичні сили, визначення переваг по відношенню до політичних конкурентів;
 • оцінка конкурентного середовища, розробка способів одержання перемоги в політичній конкурентній боротьбі;
 • оцінка ресурсної бази, на основі якої планується проведення виборчої кампанії, а також оцінка політичних ресурсів, якими володіють конкуренти;
 • визначення методів роботи з конкурентами, виборцями, ЗМІ;
 • розробка тактики дій в ході політичної кампанії.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 1173
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация