Поиск по сайту

Поняття та структура правлячої команди


Поняття та структура правлячої команди


Ефективність влади в будь-якій країні або суспільно-політичному об'єднанні залежить, насамперед, від професіоналізму правлячої команди.

Під терміном "правляча команда" слід розуміти такі центри прийняття рішень, як адміністрація президента, національний чи регіональний уряд (кабінет міністрів, міністерство, відомство, виконком тощо). Аналогічні критерії можна використовувати і щодо правління політичної партії або громадсько-політичної організації, керівництва фірми, банку, компанії тощо.

Головні завдання правлячої команди такі:

Підбір професійно підготовлених кадрів в апарат управління і організація їх роботи. Політичний досвід свідчить, що правлячий кабінет формується з членів передвиборної команди, точніше, з її частини, представників інших політичних сил, які походжуються дотримуватися командної стратегії.

Управлінський досвід свідчить, що будь-який керівний колектив передбачає присутність у ньому осіб, які "грають" такі ролі: "голова ", "секретар", "генератор ідей", "аналітик", "інформатор", "психолог".

З точки зору ефективності роботи правлячого кабінету особливе значення мають психологічні чинники, які проявляються через міжособистісні ( міжособистісні ) відносини членів команди. Якщо між ними не буде злагоди, порозуміння, ділової морально-психологічної атмосфери, успіх діяльності кабінету буде проблематичним.

Інформаційне забезпечення роботи правлячої команди. Збір, обробка та інтерпретація інформації - найважливіший етап, оскільки від достовірності інформації залежить оптимальний варіант прийнятих рішень, а отже - і ефективність управління.

Вибір моделі і технологій визначення урядових рішень. Управління діяльністю урядової структури (адміністрації президента, уряду, міністерства, відомства тощо) передбачає побудову структури управління, налагодження інформаційних потоків, відпрацьовування моделі та процедур прийняття рішень.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 832
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация