Поиск по сайту

Проблеми взаємодії політиків та консультантів


Проблеми взаємодії політиків та консультантів


Політики звертаються за допомогою до політичних консультантів з метою отримати кваліфіковану допомогу з потрібних питань. Від ефективності їх взаємодії залежать подальший успіх політика, а також рівень затребуваності політичного консультанта, підвищення його авторитету і цінність наданих ним послуг.

Вдаючись до допомоги консультантів, політики здійснюють взаємодію з ними в процесі роботи. Необхідність такої взаємодії заснована на тому, що в силу браку часу, певних знань, можливості проводити різні дослідження, з одного боку, і у зв'язку з необхідністю вирішення політичних завдань - з іншого, політики потребують сторонньої допомоги та підтримки.

Ефективність взаємодії політиків і політичних консультантів багато в чому залежить від якостей консультантів. Крім професіоналізму, зацікавленості в успіху своєї діяльності політичні консультанти повинні володіти психологічними знаннями, комунікаційними навичками. Між консультантом і політиком має налагодитися співпраця. Важливу роль відіграє і те враження, яке вироблятиме політичний консультант на політика в процесі своєї діяльності.

У політиці взаємовідношення клієнтів даного виду консультування і самих консультантів залежить від таких аспектів, як:

 • політичні погляди двох цих сторін
 • ступінь відповідальності консультанта за результативність його діяльності.

Збіг політичних установок політичної сили і працюючого в її інтересах консультанта є позитивним фактором саме для здійснення максимально результативної взаємодії. Нейтральна позиція консультанта суттєво не впливає на взаємини з політиками, на яких він працює. Але в деяких випадках політичні консультанти заради вигоди надають послуги тим політичним силам, установки яких суперечать їх власним. У такому випадку може виникнути якийсь бар'єр при взаємодії, який долається тільки завдяки компетентності та професіоналізму політичного консультанта.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
6  
Користувачів 772
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация