Поиск по сайту

Роль партійного лідера в управлінні партією


Роль партійного лідера в управлінні партією


З одного боку, політична партія працює на свого лідера, сприяє його політичній кар'єрі. З іншого - наявність сильного лідера створює імідж стабільної та сильної політичної партії, підвищує її рейтинг популярності в цілому.

Імідж політичного лідера - складова потенціалу всієї партії. Працюючи на імідж партії, лідер сприяє її електоральному успіху, закріпленню партійних активістів на різних рівнях влади.

Особисті якості лідера створюють сприятливі умови для формування суто лідерських партій. Партії лідерського типу передбачають домінування особистих видатних якостей лідера, на акцентуванні яких і відбувається побудова їх «ідеологій». Особистісні характеристики відіграють на виборах вирішальну роль порівняно з виборчою програмою партії і тими фінансовими витратами, що витрачаються на передвиборчу агітацію. Часто виборець, який не має додаткової інформації про діяльність політичної партії, обирає спочатку лідера, а потім автоматично партію, яку він представляє. Недоліком лідерської партії є те, що вона, по-перше, залежить від рейтингу популярності лідера, по-друге, не може дозволити широкої внутрішньої демократії. В статутах формально закріплюються права та обов'язки членів партії, серед яких можливість останніх впливати на вироблення партійної політики, але у реальному житті вирішальне слово залишається за лідером.

Схильність керівників партії зосереджувати владу в своїх руках, приймати одноосібно рішення, обмежувати участь рядових членів партії у виробленні партійної політики неодмінно призведе до перетворення партії на жорстко авторитарну закриту структуру для обслуговування інтересів партійного керівництва і, як наслідок, в майбутньому до її розколу.

Однак вміле комбінування сили переконання та сили підкорення лідером, застосування авторитарного стилю керівництва в процесі забезпечення своєчасного переходу до інтегративних механізмів функціонування партійної організації на демократичних засадах сприятиме її еволюції в демократичну ефективну та результативну партійну організацію.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 732
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация