Поиск по сайту

Теорія інкременталізму


Теорія інкременталізму


Теорія інкременталізму (поступових кроків) трактує державну політику як покрокову, переважно поточну, діяльність державної бюрократії по відношенню до еволюційних змін існуючої ситуації.

Чарльз Ліндблом, зробив вагомий внесок у розробку концепції інкременталізму, яка міститься у його статті «Наука абияк добиратися до фінішу», опублікованій в 1959 р. У статті йдеться про те, що вироблення політики являє собою спазматичний процес, при якому дії політиків не слідують якійсь серйозно розробленій теорії, побудованої на системі послідовних логічних цілей. Замість цього інтервенції урядів рефлективні за своєю природою, носять епізодичний характер і є реакцією переважно на короткострокові проблеми. Крім того, наголошується консерватизм у виробленні політики, виразне небажання скільки-небудь значно відходити від сформованого порядку речей. Це означає, що в новій політиці чітко відчувається дух колишніх політичних дій і ні про які радикальні нововведення не йде й мови. Нарешті, автор називає процес вироблення політики корективним, маючи на увазі, що вирішувати виявлену проблему раз і назавжди політики не наважуються, а спектр їх діяльності обмежується врегулюванням проблем по мірі їх виникнення.

Даний підхід до процесу вироблення та ведення політичної діяльності оцінюється як переважно дескриптивний. Мається на увазі, що ним тільки описуються процеси і не пропонуються шляхи ухвалення рішень. До переваг підходу відносять облік політичного середовища, в рамках якої виробляється державна політика. Одне з висунутих Ліндблюмом пояснень інкременталізму виражено словами «перепалка однодумців», що має на увазі постійний торг політиків один з одним, в тому числі за дефіцитні ресурси, в поєднанні з політикою взаємних поступок. Переговорний процес призводить до вимушеного пом'якшення найбільш радикальних позицій заради отримання підтримки в реалізації більш помірних програм.

Высшее образование в США можно получить в колледжах и университетах. Мы можем предложить Вам такие программы обучения... подробнее 


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 1072
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация