Поиск по сайту

Соціальні інститути права


Соціальні інститути права


Не існує суспільства без системи соціальних взаємодій, не існує взаємодій без нормативного порядку, не буває нормативного порядку, який не забезпечується силою влади. Знаменита формула римського права говорить: «немає суспільства без права».

Правова система суспільства включає в себе сукупність юридичних актів (правових норм), які захищають від імені держави певні види поведінки.

Принципова відмінність норм права від інших соціальних норм, приписів, полягає у можливості застосування державного насильства з тим, щоб забезпечити їх виконання.

Таким чином, виникла принципова вимога до соціальних інститутів права, а саме вимога відповідати історично встановленим, панівним принципам і категоріям.

Відповідність соціальних інститутів права тим уявленням більшості про важливе, правильне, справедливе, є ознакою їх легітимності, що вирішальним чином визначає соціальну функцію правових інститутів.

Легітимність як вимога до соціальних інститутів права випливає з постійно виникаючих проблем співвідношення права і справедливості, права і розуму, права і совісті, права і свободи особистості, права і моралі.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 962
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация