Поиск по сайту

Організаційна патологія


Організаційна патологія


Організаційна патологія - стійке порушення оптимального функціонування і розвитку організації, нездатність її елементів виконувати задані функції.

- Панування структури над функцією. Нерідко зростання організації призводить до утворення все нових і нових підрозділів. Структура організації стає все більш складною, узгодження дій і процесів між підрозділами стають більш скрутним, які вимагають більше часу

- Автократія підрозділів. Мається на увазі замкнутість відділів, служб і підрозділів організації на власних потребах і завданнях, заглибленість діяльності в спектрі внутрішніх проблем. При цьому відбувається істотне ослаблення взаємодії з іншими службами, відділами та компанією в цілому.

- Бюрократія. Тут мається на увазі патологія, при якій спектр можливих рішень, які приймає співробітник, надзвичайно звужується. Повноваження приватизуються іншими посадами з метою самоствердження, підвищення статусу чи іншої користі. Небезпека бюрократизації полягає в її контролі над процедурами, технікою обліку, методикою збору та обробки даних. Інформація використовується з метою маніпулювання та ведення внутрішньої політики війни в боротьбі за організаційні ресурси.

- Некерованість. Керованість - одна з найважливіших цінностей організації. Але в реальності домогтися стовідсоткової керованості неможливо, тому та чи інша ступінь некерованості завжди присутня.

 

 


Активна соціологія


Активна соціологія - це соціологія реальних змін: управлінських або політичних рішень нововведень, реорганізацій і т.д.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 1071
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация