Поиск по сайту

Структура народонаселення


Структура народонаселення


Під структурою звичайно розуміється взаємопов'язане розташування складових частин єдиного цілого. Між частинами існують певні співвідношення.

До структур народонаселення можуть бути віднесені: статевавікова і генетична.

Статева структура - це існуюче в населенні співвідношення між чоловіками і жінками. Хоча відмінність між чоловіком і жінкою, як, втім, і між дитиною, дорослим і старим, мають біологічну основу, проте розподіл будь-якого населення на чоловіків і жінок, тобто за статтю та за віком, є наслідком конкретно-історичних умов.

Вікова структура - це розподіл чоловіків, жінок і всього населення за окремим віком та віковими групами.

Вікова структура найчастіше за все використовується спільно з статевою. Віково-статева структура характеризує співвідношення як між різними віковими групами, так і між різними статями в кожній віковій групі.

Генетична структура - представляє собою співвідношення у складі населення між особами, народженими в даній місцевості (район, область, країна), і тими, хто туди вселився з інших місцевостей, і виділення серед приїжджих груп залежно від часу вселення.

Цей вид структури є важливою характеристикою населення тих країн і районів, в демографічному розвитку яких істотну роль відіграють або грали в недалекому минулому зовнішні міграції. До числа таких країн належать, наприклад, США, населення яких, за визначенням А. Лінкольна, всі колишні мігранти.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация