Поиск по сайту

Національні (етнічні) суспільства


Національні (етнічні) суспільства


До етнічних спільностей належать сім’я, рід, плем’я, народність, нація.

Вони об’єднуються на основі генетичних зв’язків і станов­лять еволюційний ланцюг, початком якого є сім’я.

Сім’я — найменша кровноспоріднена група людей, пов’язана спільністю походження (баба, дід, батько, мати, ді­ти). Кілька споріднених сімей, які вступили до союзу, утворю­ють рід. Роди об’єднуються у клани.

Клан — група кровних родичів, які носять ім’я предка. Клан зберігав спільну власність на землю, кровну помсту. Як пережитки первісного часу вони залиши­лись у деяких регіонах Шотландії, індійців Америки, в Японії та Китаї.

Кілька об’єднаних кланів складають плем’я. Воно являє собою вищу форму організації, яка охоплює велике число родів і кланів, що мають особисту мову або діалект, тери­торію, формальну організацію (вождь, племена рада), спільні церемонії. Чисельність їх членів іноді досягала десятків тисяч.

В ході подальшого економічного і культурного розвитку племена перетворювалися на народності, які у свою чергу на найвищих стадіях розвитку перетворювалися на нації.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 1088
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация