Поиск по сайту

Соціальні інститути освіти і науки


Соціальні інститути освіти і науки


Освіта — це один з найдавніших і найважливіших інститутів суспільства.

Соціальний інститут освіти надає сталості та визначеності суспільним відносинам стосовно нагромадження та передавання знань, соціального досвіду, відтворення та розвитку культури, цілеспрямованого формування особистості, інтелектуального потен­ціалу суспільства.

Освіта служить розвитку особистості, сприяє її самореалізації. У той же час освіта має вирішальне значення для самого суспільства, забезпечуючи виконання найважливіших завдань практичного і символічного характеру.

Система освіти вносить вагомий внесок в інтеграцію суспільства. Більшість сучасних країн характеризується наявністю різних етнічних, расових, релігійних груп. Освіта може робити свій внесок у формування почуття спільності, приналежність до даного єдиного суспільства і, зберігаючи національні особливості культурної своєрідності таких груп, сприяти виробленню спільних цінностей, переваг та ідеалів в рамках культурної інтеграції.

Завдяки освіті відбувається перехід людей з одних соціальних груп до інших.

Наука (як і система освіти) є центральним соціальним інститутом у всіх сучасних суспільствах. У все більшій і більшій мірі саме існування сучасного суспільства залежить від наукового знання. Від розвитку науки залежать не тільки матеріальні умови існування суспільства, а й саме уявлення про світ.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация