Поиск по сайту

Соціальні інститути релігії


Соціальні інститути релігії


Релігія — історично сформований комплекс вірувань, ритуалів, обрядів, символів, заповідей і норм поведінки, зумовлених вірою у надприродні сили.

Елементами релігії є наявність групи віруючих; уявлення про священне, надприродне; особлива система вірувань (віросповідання); особливі ритуали (система дій по відношенню до того, що вважається священним).

Релігія являє собою загальносвітовий соціальний інститут, що включає в себе багато тисяч видів і форм релігійних вірувань. Проте одна принципова риса характерна для всіх них: це виділення і розрізнення того, що святе (вища сила, досконала, недоторканна, безсумнівна, понад усе). Те, що святе, вселяє жах та глибоку повагу. Воно володіє незвичайними, надприродними і часом небезпечними якостями і з ним можна спілкуватися тільки в рамках особливого ритуалу (молитви, заклинання, ритуального очищення).

Найважливішою соціальною функцією релігії в історії людства було підтримання цілісності даної соціальної системи.

Ритуали об'єднують людей і сприяють передачі від покоління до покоління цінностей, норм, заборон (табу), порушення яких веде до покаяння і очищення. Ритуали підтримують і втішають людей у ??горі, особливо у зв'язку зі смертю. Кожне суспільство, потребує релігії або системи вірувань, які б забезпечували ті ж соціальні функції.

Коли люди поклоняються чомусь священному, вони, по суті, поклоняються не чому іншому, як своєму суспільству. Божественне є не що інше, як трансформоване і символічно усвідомлене суспільство.

Останнім часом в Україні соціологія релігії розвивається досить швидкими темпами, що пов'язано з посиленням ролі релігії у суспільному житті. Свобода віросповідання сприяла активізації усіх церков і інших релігійних організацій, в Україні постійно з'являються нові релігійні вірування і культи, формуються общини і секти нового типу, різко збільшилося видання релігійної літератури різного змісту.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 386
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Оцініть сайт