Поиск по сайту

Результати впливу масової комунікації на індивідуальну та групову свідомість


Результати впливу масової комунікації на індивідуальну та групову свідомість


Масова комунікація - це феномен,який буквально пронизує всі сторони сучасного суспільства і впливає на масову і групову свідомість найрізноманітнішими способами.

Масова комунікація та соціальні стереотипи. Масова комунікація виявляє значний вплив на формування соціальних стереотипів, тобто на схематичні і спрощені уявлення про соціальні об'єкти, які широко поширені в суспільстві. Стереотипи можуть стосуватися інших національностей, класів, груп і т.п. Сприйняття чужої групи через стереотипи має дві сторони: позитивну (стереотип дає відносно швидке знання, дозволяє віднести групу до більш широкого класу явищ) і негативну (наповнення стереотипу негативними характеристиками призводить до формування міжгрупової ворожості).

Масова комунікація та політичні процеси. Вплив масової комунікації на політичні процеси також багатосторонній: це і її внесок у політичну соціалізацію, і її місце в передвиборній боротьбі, і роль в оцінці діяльності політичних лідерів і структур. ЗМІ роблять претендентів відомими, формують їхній певний образ в очах населення, впливаючи на підсумки голосування. Вплив ЗМІ на виборців здійснюється не тільки в період проведення передвиборної кампанії, а й задовго до її офіційного початку за допомогою формування у населення певної схеми політичної реальності.

Масова комунікація є важливим джерелом політичної соціалізації (процесу засвоєння знань, установок, цінностей і форм участі у сфері політики). Найбільш значущими в даному відношенні є програми новин. Саме за допомогою ЗМІ глядачі та слухачі, особливо молоді, отримують найбільшу кількість інформації, що стосується політики.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 735
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация