Поиск по сайту

Основні дослідницькі стратегії


Основні дослідницькі стратегії


Стратегічний план дослідження. Залежно від цілей і завдань дослідження, стану знань про досліджуваний об'єкт, а також ряду інших факторів у кожному конкретному випадку розробляється своя власна стратегія пошуку (стратегічний план), яка визначає послідовність операцій, здійснюваних дослідником. Стан знань про досліджуваний об'єкт визначає характер плану - пошуковий, описовий і експериментальний.

Пошуковий план застосовується в тих випадках, коли немає ясного уявлення про проблему або об'єкт дослідження. У тій області, де ще мало відповідної наукової літератури або її зовсім немає, дослідження починається з загального пошуку.

Пошуковий план передбачає такі основні підходи: вивчення документів, опитування експертів, здійснення спостережень та інших якісних досліджень.

Описовий план соціологічного дослідження застосовується в тих випадках, коли наявні знання про проблему дозволяють виділити об'єкт і сформулювати описову гіпотезу, тобто гіпотезу про структурно-функціональні зв'язки і класифікаційні характеристики досліджуваного соціального об'єкта. Мета плану полягає в тому, щоб перевірити цю гіпотезу і в разі її підтвердження отримати точні якісно-кількісні характеристики досліджуваного об'єкта.

При описовому плані дослідження, як правило, крім вивчення літератури, використання якісних методів, використовуються різного роду кількісні підходи, наприклад статистичний аналіз даних попередніх досліджень (вторинний аналіз), масові опитування населення або окремих його груп, контент-аналіз текстів і т. д.

Експериментальнийплан соціологічного дослідження застосовується тоді, коли наявні знання про об'єкт дозволяють сформулювати пояснювальну гіпотезу. Мета плану - встановити причинно-наслідкові зв'язки об'єкта, розкрити не тільки його структуру, а й причини, що зумовлюють функціонування чи розвиток даного обєкта.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 745
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация