Поиск по сайту

Виборча система України


Виборча система України


Вже минуло двадцять два роки від здобуття незалежності, а наша держава ще шукає необхідну виборчу систему. За цей час Україна пройшла кілька етапів модернізації виборчої системи – від мажоритарної абсолютної до змішаної відносної більшості та від змішаної до суто пропорційної, це обґрунтовувалося потребами розвитку політичних партій і партійної системи.

В сучасній Україні діє змішана виборча система, яка закріплена правовою основою: Закон України "Про вибори народних депутатів України" від 17 листопада 2011 року, "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 10 липня 2010 року.

Змішана виборча система - це поєднання пропорційної та мажоритарної виборчих систем. Сьогодні більш ніж як у двадцяти країнах світу застосовується змішана виборча система. Найчастіше вона використовується тоді, коли в державі відбувається пошук та становлення нової виборчої системи.

Існує досить широкий набір змішаних систем, які є поєднанням мажоритарної та пропорційної систем. Приблизно 20 країн світу застосовують їх.

Одним із найпоширеніших варіантів змішаної системи є рівне комбінування, що передбачає обрання половини депутатів мажоритарним шляхом, а іншої — пропорційним. У цій системі виборець одержує два голоси: один подає за одного із кандидатів, а другий — за один із партійних списків.

Запровадження змішаної виборчої системи має на меті ліквідування недоліків мажоритарної та пропорційної систем і поєднати їхні переваги.

Отже, змішана виборча система сприяє укрупненню політичних партій або блоків, а це забезпечує формування стійкого уряду, надає можливість збереження зв’язку між виборцями й обраними ними депутатами, дозволяє забезпечити водночас і представництво регіонів, і соціо-етнічних груп, і партій.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1019
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация