Типологія політичних конфліктів Д. Дена


Типологія політичних конфліктів Д. Дена


Д. Ден - класифікація конфліктів за ступенем інтенсивності - виокремлює наступні форми конфліктів: дрібні неприємності, сутички, які не представляють серйозної загрози; зіткнення, серія сутичок, пов’язаних з розширенням кола причин, які викликають конфлікт, (зменшення бажання співпрацювати один з одним); кризи (постійні і неминучі зіткнення, в результаті чого створюється так звана тупикова ситуація, коли опоненти переривають відносини). При цьому внутрішньополітичні кризи слід диференціювати по ступеню глибини і загрози для суспільної стабільності: урядова криза, яка наступає внаслідок утрати урядом авторитету в суспільстві, апараті і парламенті. Цей вид кризи може розпочатися в результаті відходу частини міністрів від виконання узгодженої і схваленої парламентом програми; парламентська криза, яка означає параліч парламенту. Конфлікти в парламентській діяльності існують перманентно, вони надзвичайно багатоманітні і можуть виникати між парламентськими фракціями; між парламентом і урядом; між парламентом і президентом; між парламентом і групами тиску.

 

 

Типологія політичних конфліктів А. Раппопорта


А. Раппопорта виділяються три головних типи і одночасно три рівні конфліктів: війнагра і суперечка.

Війна - безкомпромісна боротьба до переможного кінця із застосуванням будь-яких, у тому числі насильницьких, коштів.

Гра - вирішення конфлікту на основі дій за наперед визначеними правилами; результат - отримання виграв істотних, але не життєво важливих переваг.

Суперечка - досягнення згоди з іншою стороною лише мирними засобами.

Американські політологи К. Болдуінг та А. Рапопорт пропонують цікаву типологію соціально-політичних конфліктів:

 • дійсні конфлікти (які реально відбуваються в політичній сфері);
 • приховані (латентні) конфлікти (які непомітні);
 • фальшиві конфлікти (ті, що не мають об'єктивної основи);
 • випадкові (які виникли із перехідних, другорядних обставин);
 • заміщальні (які відображають прояв прихованих конфліктів, що не виходять на відкриту політичну арену).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 13
0  
Користувачів 84
Наши партнеры
Обновления new
 • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
 • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
 • Министерство образования и науки Украины изменило правило вступления в высшие учебные заведения
 • Во-первых, в 2019 году МОН увеличит льготы для участников боевых действий. Во-вторых, МОН утвердило новые нормы вступления в бакалаврат и
 • Законні представники у цивільному процесі
 • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
 • Види представництва у цивільному процесі
 • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
 • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
 • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Информация
Голосование
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?