Поиск по сайту

Попередження конфліктів: визначення, технології, стратегія та тактика


Попередження конфліктів: визначення, технології, стратегія та тактика


Саме завдяки добре поставленій роботі з попередження конфліктів можна реально вплинути на їх скорочення. Попередження конфлікту – це вид діяльності суб’єкту управління, спрямований на недопущення виникнення конфлікту. Попередження конфліктів базується на їх прогнозуванні.

Прогнозування конфліктів — це обґрунтоване припущення щодо можливості їх виникнення й розвитку. Воно ґрунтується на дослідженнях конфліктів і на практичній діяльності з діагностики соціальних суперечностей, які назрівають.

Прогноз — це вказівка з визначеною імовірністю місця й часу виникнення майбутнього конфлікту, що базується на психологічному діагнозі всіх компонентів і змісту конфлікту.

Профілактика конфлікту являє такий вид управлінської діяльності, який складається у завчасному усуненні чи ослабленні конфліктогенних факторів і обмеженні таким шляхом можливості їх виникнення або деструктивного розвитку в майбутньому.

Стратегія – це система політичних рішень і напрямів діяльності, послідовна реалізація яких забезпечує досягнення цілей, а саме чітке визначення напрямів боротьби, спосіб та шляхів досягнення цілей.

Політична стратегія – наукова теорія, програма досягнення основних цілей.

Тактика – являє собою основну лінію політичної діяльності і методів її здійснення, яке визначене у програмах партії, державних і суспільних структурах.

Тактика – визначення завдань, форм боротьби в тих чи інших, умовах, сукупність прийомів, методів і форм політичної діяльності.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 832
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация