Поиск по сайту

Державні органи та їх класифікація


Державні органи та їх класифікація


Орган державичастина державного апарату — група осіб, або одна особа, що має юридично визначену державо-владну компетенцію для виконання завдань і функцій держави. Кожний орган держави створюється для здійснення певного виду діяльності. Державні органи управління діляться на: - законодавчі - виконавчі - судові - органи з окремим статусом (президент, НБУ, ГП)

Заобсягом владних повноважень органи держави класифікуються на центральні (вищі) та місцеві.

Заширотою компетенціївиділяються органи держави загальної і спеціальної компетенції.

Заспособом формування: виборні і призначувані;

Запорядком функціонування й ухвалення рішень: колегіальні й одноособові.

На механізм держави, класифікацію його вищих органів справляє безпосередній уплив принцип поділу влади, відповідно до якого створюються законодавчі, виконавчі і судові органи.

Можна виділити такі типові державні органи:

 • глава держави (президент, монарх, іноді — колегіальний орган)
 • органи законодавчої влади — парламент
 • органи виконавчої влади (уряд, міністерства, відомства, органи державного управління на місцях)
 • органи судової влади — уся судова система країни
 • силові органи — поліція, органи державної безпеки, прокуратура, збройні сили та ін.

За строком функціонування:

 • постійні — створюються без обмеження строку дії;
 • тимчасові — створюються для досягнення короткострокових цілей.

За територією дії:

 • загальні (загальнофедеральні у федеративній державі) — поширюються на всю територію держави;
 • суб'єктів федерації — у федеративній державі;
 • місцеві — діють в адміністративно-територіальних одиницях.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1466
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация