Поиск по сайту

Встановлення опіки

Встановлення опіки


Установи та особи, яким стало відомо про неповнолітніх, що залишилися без піклування батьків, повинні негайно повідомити про це органи опіки та піклування за фактичним місцезнаходженням дітей, що підтягають опіці (піклуванню). Такими особами та установами є:

— близькі родичі та інші особи;

— житлово-експлуатаційні контори, власники чи орендатори житлових будинків;

— органи освіти та керівники навчально-виховних закладів;

— органи в справах сім'ї та молоді;

— служби в справах неповнолітніх;

— органи внутрішніх справ;

— органи соціального захисту населення;

— органи РАГСу;

— нотаріальні контори;

— судові органи;

— лікувально-профілактичні установи психіатричного профілю;

— інші організації й установи.

При одержанні відомостей про неповнолітніх, які зали­шилися без піклування батьків, органи опіки та піклування зобов'язані негайно здійснити відповідне обстеження і ири встановленні факту відсутності опіки батьків забезпечити тимчасове влаштування неповнолітніх до вирішення пи­тання про призначення опікуна чи піклувальника.

Установами і місцями тимчасового влаштування не­повнолітніх є:

сім'ї громадян, які погодились утримувати дитину до визначення її подальшої долі;

навчально-виховні заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

притулки для неповнолітніх.

Якщо неповнолітні залишилися без піклування батьків, то органи опіки й піклування влаштовують їх:

у віці до трьох років, а дітей-інвалідів та дітей з ва­дами у фізичному та розумовому розвитку у віці до чо­тирьох років — у будинки дитини органів охорони здо­ров'я;

у віці від трьох до вісімнадцяти років — у дитячі бу­динки або школи-інтернати органів освіти;

дітей-інвалідів з вадами фізичного та розумового роз­витку (глибоко розумово відсталих) у віці від чотирьох до вісімнадцяти років — у відповідні дитячі будинки-інтернати органів соціального захисту населення, а з вісімнадця­ти — у будинки-інтернати для громадян похилого віку та неповнолітніх, які досягли шістнадцяти років і залишили­ся без піклування батьків, органи опіки та піклування зо­бов'язані влаштувати на роботу або забезпечити навчання їх у школах, школах-інтернатах, професійно-технічних чи вищих навчальних закладах. Влаштування цих осіб на роботу або навчання не позбавляє органи опіки та піклування від подальшого опікування ними.

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 325
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?