Закон єдності і боротьби протилежностей і його співвідношення з іншими законами діалектики


Закон єдності і боротьби протилежностей і його співвідношення з іншими законами діалектики


Будь-яке явище має два елементи, начала, які є взаємопротилежними та перебувають в стані боротьби. Доки вони співіснують в певному предметі чи явищі, доти й існує це явище або предмет. Якщо один з цих елементів відсутній, то явище або предмет зникають. Н-д: лежить камінь: на нього діє сила тяжіння і сила відштовхування, якщо забрати одну з цих сил, то рівновага зникне. Наприклад, якщо помістити камінь в космос, де немає сили тяжіння, то камінь буде літати. Ще 1 приклад: капіталістичне суспільство: в ньому є робочий пролетаріат і підприємці. Буржуа мають потужні фабрики, заводи, на яких працюють робітники і створюють продукт, який привласнюють власники засобів виробництва. Це їхня єдність. А їхня боротьба полягає в тому, що в інтересах буржуа є платити менші зарплати, робити так щоб створення якогось продукту мало меншу собівартість. А інтереси робітників – щоб їм платили більшу зарплату, кращі умови праці. Таким чином склалися загальні поняття антагонізму(перемоги чогось одного, тобто в конкретному випадку пролетаріату, якщо брати до уваги ситуацію, що склалася в умовах СРСР) та неантогонізму(тобто примирення інтересів, якщо брати конкретним випадком виникнення в країнах західної Європи капіталістичного устрою).

Взаємодія трьох законів: заперечення заперечення – студент 1го курсу, 2го і т.д., перехід кількісних змін у якісні – накопичення знань при підготовці до екзамену, а якісна зміна – його оцінка, а бо-ба протилежностей – це вагання :вчити йому питання на екзамен(лінь і бажання чогось досягти) чи ні.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4282
0  
Всього коментарів 0
1  
Користувачів 27
Наші партнери
Оновлення new
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
  • Реальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність засновується на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права, сутність
  • Територіальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Територіальний принцип  випливає із суверенітету держави, влада якої поширюється на всю її територію. Особами, які вчинили злочин на території
  • Особливості регламентації за кримінальним правом України перейняття кримінального провадження
  • Україна може перейняти кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та іноземців,
Коментарі
Інформація
Голосування
На якому ти курсі ?