Пошук по сайту

Суспільство як об'єкт філософського пізнання


Суспільство як об'єкт філософського пізнання.
Соціальна форма руху, її відмінність від процесів живої та неживої природи


Суспільство визначається як форма спільного буття при взаємодії людей, пов'язаних спільним походженням, мовою, долею і поглядом. Такі сім'я і народ. Суспільство розуміється як продукт цілеспрямованої і розумно організованої спільної діяльності великих груп людей, об'єднаних не на основі спільності, а спільних інтересів.

Поняття "суспільство" - слід відрізняти від поняття "народ", "нація" і "держава". Народ - це форма спільності людей, пов'язаних, перш за все, мовою і культурою (звідси давньослов'янське "язици"), а також походженням. Нація - це форма організації життя одного народу (чи кількох близьких), пов'язана з державністю, економічними, політичними і духовними відносинами людей. Держава - заснована на праві і законі, форма організації життя народів і націй.

Сучасна філософія розглядає людське суспільство як сукупність безлічі різних частин та елементів. Вони не ізольовані, а тісно пов'язані, постійно взаємодіють і суспільство існує як єдиний цілісний організм, єдина система. Подання про системність у суспільстві і природі виникло ще в античності (упорядкованість, цілісність буття), далі в 19-20 ст. над цією проблемою працювали Спенсер, Маркс, Вебер, Сорокін. Вони визначили основні положення і категорії:

- Елемент, частина - дрібна частка системи або їх сукупність (соціальні об'єкти, відносини, інститути)

- Відносини - зв'язок, залежність між суб'єктами суспільства.

- Структура - форма стійких зв'язків, відносин.

- Суб'єкт - носій активності, спрямованої на інше явище.

- Об'єкт - явище, на яке спрямована активність.

«Соціальна система» - сукупність соціальних об'єктів і суб'єктів, їх властивостей і відношень, що утворюють цілісний соціальний організм. Її ознаки:

 1. множинність (елементів, підсистем, функцій)
 2. різноякісність (соціальних елементів)
 3. унікальність основного елемента-людини.

Складність і різноманіття явищ суспільного життя є різновиди спільної діяльності людей і сукупність окремих соціальних груп та їх організацій.

Спільнота: сім'я, рід, плем'я, нація, клас, стани, касти і т.д.

Виділяють 4 типи суспільної діяльності:

 1. матеріальна-створення певних речей для задоволення потреб людей
 2. духовна-створення ідей, образів, наукових і художніх цінностей
 3. регулятивна (управлінська)-підтримка зв'язків між людьми, регулювання їх діяльності
 4. гуманітарна (соціальна)-діяльність з обслуговування людей (єдність і взаємозв'язок).

Основні властивості суспільства як цілого:

 1. самодіяльність
 2. самоорганізації
 3. самодостатність (головна відмінність суспільства від його складових частин)-здатність своєю діяльністю створювати і відтворювати всі необхідні умови сучасного існування.

Суспільні форми руху матерії включають в себе різноманітні прояви свідомої діяльності людей, всі вищі форми відображення і цілеспрямованого перетворення дійсності. Вищі форми руху матерії історично виникають на основі щодо нижчих і включають їх у себе в перетвореному вигляді відповідно до структури і законами розвитку більш складної системи. Між ними існує єдність і взаємний вплив. Але вищі форми руху матерії якісно відмінні від нижчих і несвідомих до них. 


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
3  
Користувачів 251
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ви живете...