Пошук по сайту

Людина як целостноое освіту. Діалектика біологічного і соціального в людині


Людина як целостноое освіту. Діалектика біологічного і соціального в людині


Людина як цілісне утворення - носій складної внутрішньої структури (індивід, особистість, суб'єкт діяльності), що володіє внутрішньою активністю. Людина як цілісне утворення характеризується інтегрованістю, самодостатністю і автономністю.

Людина як цілісний освіта - це прояв функціонального щодо структурного цілого; цілісність є результат внутрішньої єдності та узгодженості у взаємодії всіх структурних компонентів цілого.

З одного боку, людина - жива істота і повинен підкорятися загальним законам розвитку живої природи, або біосфери. З іншого боку, він - соціальна істота, яка провадить певні знаряддя і з їх допомогою створює необхідні йому предмети, продукти харчування і особливу штучне середовище проживання. Біосфера підпорядковується законам біологічного розвитку. Людина ж живе за законами суспільного розвитку.

Отже, в самій людині з'єднані як би два начала - природне і суспільне, біологічне та соціальне.

Формування характеру, здібностей, форм поведінки людини, її інтересів і схильностей визначається суспільним середовищем, в якій він живе. У відомій повісті Кіплінга "Мауглі" розповідається про хлопчика, який виріс серед вовків і повернулася до нормального людського життя. Берроуз в романі «Тарзан - приймак мавпи» розповідає щось подібне про людину, вирощеному мавпою та добівшемся згодом великих успіхів у світі капіталістичного бізнесу. У дійсності ж, як це строго доведено, подібні факти просто неможливі.

У тих випадках, коли діти дійсно потрапляли до диких тварин і виживали, вони вже ніколи потім не могли повернутися до нормального людського життя. Людина виховується і виростає повноцінною людиною тільки в суспільному середовищі. Лише з її допомогою він оволодіває мовою, свідомістю, культурою, навичками громадської поведінки, здатністю трудитися і перетворювати світ. Звісно, певні біологічні задатки і спадкові біологічні ознаки притаманні людині як будь-якій живій істоті, але й вони є не тільки результатом біологічної еволюції, а й наслідком декількох мільйонів років соціального розвитку. Саме тому, не заперечуючи біологічну основу життєдіяльності людини, філософія марксизму-ленінізму шукає ключ до вирішення всіх проблем сучасного суспільства не в біологічній, а в соціальній природі людини.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 391
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?