Пошук по сайту

74. Геополітичні виміри національної безпеки Великобританії


Геополітичні виміри національної безпеки Великобританії


Стратегія нацбезпеки переслідує наступні цілі:

- Забезпечення безпеки Англії - захист мирного населення, його способу життя, інфраструктури, економіки і території від ймовірних ризиків з безпосереднім впливом;

- Створення умов для підтримки стабільності у навколишньому світі за допомогою зниження цих ризиків, які можуть торкнутися держава або її інтересів за кордоном;

- Застосовувати інструменти впливу на формування глобальної безпеки з максимальною ефективністю;

- Завчасно усувати потенційні джерела загроз.

Реалізація закладених у стратегії національної безпеки планів повинна сприяти досягненню двох цілей: по-перше, забезпечити безпеку Великобританії шляхом захисту населення, економіки, інфраструктури, території і способу життя від усіх ризиків, які можуть впливати безпосередньо; по-друге, створити умови щодо підтримання стабільності у світі за допомогою зниження ймовірності ризиків, які зачіпають країну або її інтереси за кордоном, а також ефективного застосування інструментів впливу на процес формування безпечного глобального навколишнього середовища та завчасного усунення потенційних джерел загроз.

Основні концептуальні положення стратегії національної безпеки Великобританії розроблені радою національної безпеки (РНБ) держави, яка у своїх оцінках робить висновок про відсутність загрози нападу ззовні і одночасно про підвищення уразливості, викликаної досить великою відкритістю держави у світі.

Керівництво Великобританії розглядає ефективність стратегії національної безпеки в прямій залежності від стану економічної безпеки держави, що впливає на форми і способи, масштаби і зміст заходів антитерористичної та антикризової протидії, а також на рівень науково-технічного прогресу, який визначає якість і кількість озброєнь у національних силових структурах.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 385
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?