76. Фундаменталізм в країнах Азії: сутність напрямки та прояви


Фундаменталізм в країнах Азії: сутність напрямки та прояви


Під «фундаменталізмом» розуміється певна «ідеологія релігійних та релігійно-політичних рухів і течій, які активно виступають за повернення до витоків богословської основи віровчення, за повернення до віри в її споконвічній чистоті». Мета фундаменталізму - усунення невідповідності між застарілою богословською формою відображення буття і новим станом суспільної свідомості.

Терміном «ісламський фундаменталізм» характеризуються існуючі в рамках ісламу фундаменталістські течії, які активно виступають за повернення до витоків ісламу або його богословської основи.

Розрізняють три категорії ісламських фундаменталістських течій:

1. Радикальний фундаменталізм. Його представники викорис­товують військові методи боротьби проти існуючої влади, насильс­тво, терор та ін. Об’єктами їхньої боротьби є не тільки уряди, а й іноземні журналісти, дипломати.

2. Поміркований фундаменталізм. Вплив його прибічників най­більший у сільській місцевості. Багато уваги приділяє роботі шкіл, лікарень, благодійництву, прагнучи проілюструвати й змоделювати ісламський дух та етику.

3. Легальний фундаменталізм. Представники його намагаються легально увійти в парламент, місцеві органи влади, здійснити соці­альну реформу, втілюючи в життя ісламський ідеал у межах чинно­го законодавства. У Лівані в 1992 р. вони здобули перемогу на пар­ламентських виборах, ймовірна була перемога і в Алжирі, але там вибори було скасовано.

В окремих державах фундаменталістам вдалося прийняти свою ідеологію як панівну, зокрема, в Ісламській Республіці Іран. У ряді інших фундаменталістські руху діють в якості опозиції існуючим світським або традиційним державним інститутам, як метод боротьби з якими фундаменталісти використовуються методи тероризму.

Ідеї ??ісламського фундаменталізму лежать в основі політичного ісламу (ісламізму - релігійно-політична ідеологія і практична діяльність, спрямовані на створення умов, при яких будь-які протиріччя всередині суспільства і держави, де є мусульманське населення, а також міждержавні відносини з їх участю будуть вирішуватися на основі норм шаріату)


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
1  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Ви живете...