Пошук по сайту

Функції Конституції


Для Конституції характерні такі функції: політична, юридична, установча, ідеологічна, обмежувальна та зовнішньополітична.

Політична функція означає, що Конституція закріплює засади конституційного ладу, політичного режиму, проголошує народовладдя.

Юридична функція пов’язана з тим, що Конституція є Основним Законом держави, базою системи національного права.

Установча функція полягає в тому, що Конституція встановлює основні політико-правові інститути держави і суспільства, визначає основи правового статусу громадян, систему органів державної влади, органів місцевого самоврядування тощо.

Ідеологічна функція виявляє себе в тому, що Конституція закріплює основоположні цінності (демократія, суверенітет народу, права людини і громадянина тощо), орієнтує громадян і посадових на виконання законів, шанування закріплених у ній цінностей.

Обмежувальна функція полягає в тому, що конституційні норми створюють основу і визначають межі діяльності державних органів,  стримують узурпацію і монополізацію влади певними владними структурами держаної влади.

Зовнішньополітична функція знаходить свій вияв у тому, що інші держави й народи за змістом Конституції можуть робити висновки про рівень демократизму держави.

Конституцію можна класифікувати за різними ознаками:

За часом дії – постійні і тимчасові. Більшість є постійними.

За політичним режимом – демократичні і авторитарні.

За формою правління,  їх поділяють на монархічні і республіканські.

За формою політико-територіального устрою – на унітарні й федеративні.

За способом прийняття – на народні та даровані.

За порядком зміни (формальними ознаками) – жорсткі,гнучкі,змішані.

За зовнішньою формою – писані і неписані.

За відповідністю реальним відносинам у суспільстві – реальні і фіктивні (формальні).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1069
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація