Пошук по сайту

Типи соціальних систем


Типи соціальних систем


Соціальна система — цілісне утворення, головним елементом якого є люди, їх зв'язки, взаємини та взаємодії, а також соціальні інститути та організації, соціальні групи, спільноти, норми і цінності.

Соціальні системи можуть бути представлені на двох основних рівнях - соцієтальному і соціальному.

Соцієтальний - означає розгляд суспільства як сукупності найбільш складних і великих систем з розвиненими і розгалуженими соціальними структурами, інститутами та організаціями.

Соціальний рівень характеризується взаємозв'язком явищ і процесів у рамках конкретних соціальних структур - спільнот, інститутів, організацій.

За ступенем гомогенності соціальні системи можуть бути гомогенними або гетерогенними.

Гомогенними називаються однорідні соціальні системи, елементи яких володіють одними і тими ж або близькими властивостями. Такі системи не мають глибоких відмінностей у своїй структурі. Прикладом гомогенної соціальної системи може виступати студентство як соціальна група.

Гетерогенними називаються різнорідні соціальні системи, які складаються з елементів із різними властивостями і структурами. Прикладом гомогенної соціальної системи може служити будь-яке конкретне суспільство (російське, американське).

Соціальні системи можуть відрізнятися за ступенем складності. Ступінь складності залежить не від масштабів системи, не від її «величини», а від структури, організації, характеру зв'язку елементів та інших факторів. Так, наприклад, особистість є більш складною соціальною системою, ніж інші, набагато більш «великі» за розміром соціальні системи.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 957
Реклама
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація