Типи соціальних систем


Типи соціальних систем


Соціальна система — цілісне утворення, головним елементом якого є люди, їх зв'язки, взаємини та взаємодії, а також соціальні інститути та організації, соціальні групи, спільноти, норми і цінності.

Соціальні системи можуть бути представлені на двох основних рівнях - соцієтальному і соціальному.

Соцієтальний - означає розгляд суспільства як сукупності найбільш складних і великих систем з розвиненими і розгалуженими соціальними структурами, інститутами та організаціями.

Соціальний рівень характеризується взаємозв'язком явищ і процесів у рамках конкретних соціальних структур - спільнот, інститутів, організацій.

За ступенем гомогенності соціальні системи можуть бути гомогенними або гетерогенними.

Гомогенними називаються однорідні соціальні системи, елементи яких володіють одними і тими ж або близькими властивостями. Такі системи не мають глибоких відмінностей у своїй структурі. Прикладом гомогенної соціальної системи може виступати студентство як соціальна група.

Гетерогенними називаються різнорідні соціальні системи, які складаються з елементів із різними властивостями і структурами. Прикладом гомогенної соціальної системи може служити будь-яке конкретне суспільство (російське, американське).

Соціальні системи можуть відрізнятися за ступенем складності. Ступінь складності залежить не від масштабів системи, не від її «величини», а від структури, організації, характеру зв'язку елементів та інших факторів. Так, наприклад, особистість є більш складною соціальною системою, ніж інші, набагато більш «великі» за розміром соціальні системи.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 10
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?