Пошук по сайту

Соціальна типологія особистості


Соціальна типологія особистості


Особистість - це найвищий ступінь духовного розвитку людини, що являє собою стійку сукупність соціально вагомих якостей, які характеризують індивіда як унікальну суб'єктивність, здатну освоювати і змінювати світ. Інакше кажучи, кожна особистість - людина, але не кожна людина є особистістю. Людським індивідом народжуються, а особистістю стають.

В результаті різноманітних за своїм змістом процесів соціалізації формуються певні типи особистості.

Конкретно-наукові типології особистості. Психологічна та соціально-психологічна типологія. У психологічних вченнях XX ст. найбільш відомі типології Е. Шпрангера, К. Хорні, К. Юнга і Е. Фромма.

Так, німецький філософ і психолог Едуард Шпрангер навів шість типів особистості:

1) теоретичний (прагнення до розкриття істини, раціоналізм і критичний підхід)

2) економічний (прагнення до вигоди і практичність)

3) естетичний (прагнення до гармонії)

4) соціальний (любов до людей, схильність до самопожертви)

5) політичний (любов до влади та лідерства);

6) релігійний (пошук сенсу життя і віра в надприродне).

Карен Хорні розглядав три типи особистості:

1) поступливий (орієнтація на людей)

2) відокремлений (від людей)

3) ворожий (проти людей).

Антропологічна типологія. Серед представників соціальної та культурної антропології найбільш відомі типологічні моделі особистості Р. Лінтона, А. Карінера, М. Міда.

Ральф Лінтон автор концепції базисної особистостіта статусної особистості. Під базисною особистістю він розумів особливий тип інтеграції індивіда в культурне середовище на основі досвіду соціалізації членів даного суспільства. Базисна структура особистості передається з покоління в покоління за допомогою культури.

Лінтону належать також концепції статусної особистості. На його думку, сукупність ролей, які закріплені за певним статусом, породжують статусну особистість, властиву більшості індивідів даного суспільства, що займають даний статус.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 333
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?